ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เจ้าหน้าที่โครงการทะเบียนวิชาชีพ...

: 19 ต.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการทะเบียนวิชาชีพ สัญญาจ้าง 1 ปี 1ตำแหน่ง

.....................


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต