แพทยสภาขอเชิญผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์จีโนมการให้คำปรึกษาทางเวชพันธุศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฯ ของสภาวิชาชีพ 5 สภาร่วมกัน ในวันอังค...

: 24 ต.ค. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาขอเชิญผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์จีโนมการให้คำปรึกษาทางเวชพันธุศาสตร์ฯ  
เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฯ ของสภาวิชาชีพ 5 สภาร่วมกัน
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.00 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4  สภาการพยาบาลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สุวพิชชา หะสิตะพงษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา

เบอร์โทร 02-591-5991 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต