แพทยสภาเข้าเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และตรวจสถานที่เกิดอุบัติเหตุจราจรกับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ...

: 06 พ.ย 66     : แพทยสภา


แพทยสภาเข้าเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และตรวจสถานที่เกิดอุบัติเหตุจราจรกับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

..................เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี แพทยสภา นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ร่วมกับ นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และ แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค เข้าเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อหารือเรื่องการปฏิบัติงาน ปัญหาและภาระงานต่าง ๆ ซึ่งมี นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และคณาจารย์ของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ และได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาและทบทวนการแก้ไขปัญหาการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปีก่อน ซึ่งพบว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีการจ้างแพทย์มาช่วยทำงานเนื่องจากมีภาระงานจากผู้ป่วยที่มารับบริการจำนวนมากโดย ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี ได้ขอบคุณแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พร้อมให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนในการปฏิบัติงานจนจบครบโครงการ และเห็นคุณค่าของวิชาชีพแพทย์ซึ่งต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตการเป็นแพทย์ การที่ได้ตรวจผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติทำหัตถการต่าง ๆ จำนวนมาก นับเป็นกำไรต่อตนเองในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะจนมีความเชี่ยวชาญปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาเรื่องทักษะการสื่อสารระหว่างอาจารย์แพทย์จนทำให้เข้าใจผิดต่อกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจารย์แพทย์บางคนอาจพูดคล้ายหยอกล้อเท่านั้น จึงควรพิจารณาให้ชัดเจนว่าเป็นการพูดจริงจังหรือเป็นการหยอกล้อ หากยังมีความไม่เข้าใจควรพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันให้บ่อยครั้ง จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ อีกเรื่องสำคัญคืออุบัติเหตุการจราจร การขับรถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยความไม่ประมาท นอกจากนี้ ยังได้ออกเดินทางไปดูยังที่เกิดอุบัติเหตุจราจรที่มีแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 ท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อ 5 เดือนก่อน ซึ่งตำแหน่งนี้มีฉายาว่า “ที่เก่า เวลาเดิม” และเคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มา 2 ครั้งและมีผู้เสียชีวิตมาแล้วด้วย  ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี  ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ประสานไปยังนายวรรณเฉลิม จันทร์เมือง หัวหน้าหมวดการทางหลวงบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เพื่อสรุปข้อมูลนำมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรตรงพื้นที่ทางหลวงปลักประดู่-ม่วงเฒ่า ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แพทย์และประชาชนทุกคนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว และที่สำคัญคือเป็นเส้นทางการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพช.สถานพระบารมี และ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี  เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่ามีการแก้ไขโดยตีเส้นแบ่งเขตจราจรสองฝั่งให้ชัด มีการทำป้ายแจ้งเตือนที่ข้างถนนก่อนขึ้นเนินสูงซึ่งทำเสร็จแล้วในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และกำลังแก้ไขเพิ่มเติมโดยจะขยายไหล่ถนนตรงจุดเนินสูงที่จะเลี้ยวโค้ง ให้กว้างขึ้น โดยของบประมาณไปแล้ว 60 ล้านบาท ฝ่ายเรามีแพทย์เวชศาสตร์การจราจรได้มาทำการศึกษาและร่วมวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรตรงตำแหน่งนี้ต่อไปด้วย

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต