ทำบุญอาคารมหิตลาธิเบศร เนื่องในวาระปีใหม่ 2567

: 11 ม.ค. 67     : แพทยสภา


ทำบุญอาคารมหิตลาธิเบศร เนื่องในวาระปีใหม่ 2567

****************

     วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในพิธีร่วมกับ นายกสภาเภสัชกรรม นายกทันตแพทยสภา นายกสภากายภาพบำบัด นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร/กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญอาคารมหิตลาธิเบศร เนื่องในวาระปีใหม่ 2567 ณ โถพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร โดยมีพระครูสังฆรักษ์ทิวากร อาภากโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ คณะสงฆ์วัดพุทธปัญญา 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และรับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง

 

 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต