สมทบทุนศูนย์ส่งเสริมการวิจัย ของแพทยสภา

: 26 ธ.ค. 66     : แพทยสภา


สมทบทุนศูนย์ส่งเสริมการวิจัย ของแพทยสภา

...................

คุณสุทธินัย-คุณกานดา ธเนศวรกุล และครอบครัว บริจาคเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนศูนย์ส่งเสริมการวิจัย ของแพทยสภา โดย มี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัย ของแพทยสภา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต