ข่าวประชาสัมพันธ์ กสพท. จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ...

: 31 ม.ค. 67     : แพทยสภา


ข่าวประชาสัมพันธ์ กสพท.
จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10
(National Congress on Medical Education 2024) 

....................................

   ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ด้วยรูปแบบ Hybrid

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncme2024.org Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต