สำนักงานศาลปกครองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566...

: 12 ก.พ. 67     : แพทยสภา


สำนักงานศาลปกครองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566
............ท่านสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1jf16kR2Eddx7sqy-22lIzH01fdmfgzoq/view
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต