ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร...

: 14 ก.พ. 67     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร
..............................ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-5901888

คุณศุภวัฒน์ ไกรสิงห์สม เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต