แพทยสภาโดยคณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเลิดสิน...

: 19 มี.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาโดยคณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเลิดสิน

...................วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม นายแพทย์ประทีป โภคะกุล ชั้น 24 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน แพทยสภานำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และ ศ.คลินิก เกียรติคุณพญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ให้การต้อนรับ และในเวลาต่อมา คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ฯ ได้นำชมสถาบันพร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับคณะทำงาน ฯ Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต