แพทยสภา โดย คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล...

: 19 มี.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภา โดย คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติ
รับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะ
เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
...........................

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมร่มพระบารมี ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยสภา นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ศ.คลินิก เกียรติคุณพญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะ และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ฯ ให้การต้อนรับ และในเวลาต่อมา คณะผู้บริหาร ได้นำชมศูนย์ ฯ ได้เห็นศักยภาพการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม พร้อม สักการะ และถ่ายภาพร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและคณะทำงาน ฯ ที่บริเวณพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ ก่อนปิดการดูงาน และรับรองสถาบัน

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต