ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย แพทยสภา ขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภาที่สนใจ“สมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภากองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์” ประจำปี 2567...

: 22 มี.ค. 67     : แพทยสภา


ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย แพทยสภา ขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภาที่สนใจ
“สมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภากองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์”
ประจำปี 2567
..............
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภาที่สนใจ
“สมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภากองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์” ประจำปี 2567
หมดเขตรับสมัคร ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
.............
สำหรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งที่ Email: edu@tmc.or.th
สอบถามรายละเอียด โทร. 02 591 5991 
.............
อ่านรายละเอียดการประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา คลิกที่นี่Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต