แพทยสภาเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ EEC ด้านการแพทย์

: 01 เม.ย. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ EEC ด้านการแพทย์
................
 วันนี้ (1 เมษายน 2567) ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ เข้าร่วมประชุม อนุกรรมการ EEC ด้านการแพทย์ ณ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายกำลังพลแพทย์ เข้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและต้องได้ มาตรฐานของแพทยสภา Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต