คณะกรรมการแพทยสภาต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 5/2567 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567...

: 09 พ.ค. 67     : แพทยสภา


คณะกรรมการแพทยสภาต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สภานายกพิเศษ แพทยสภา
ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 5/2567
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
....................


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภามีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรีเผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ คณะกรรมการแพทยสภา ได้ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษ เข้าถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศรต่อมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษ ขึ้นมายังชั้น 14 ณ บริเวณ หน้าห้องประชุมวชิรเวช เพื่อถวายพวงมาลัยรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา มอบเข็มกลัดพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับคณะกรรมการแพทยสภา และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อหารือนโยบายและแนวทางต่าง ๆ และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ ประกอบด้วย การพิจารณาเรื่องการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพเวชกรรม เรื่องยาเสพติด เช่น ยาบ้า และกัญชา รวมถึงการดูแลแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาระงาน (WTD) ค่าตอบแทน สวัสดิการ ที่เหมาะสม และเร่งแก้ปัญหาการลาออก ของแพทย์ การป้องกันการใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้นครั้งนี้ได้มีการหารือและมีข้อเสนอแนะอีกจำนวนมาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเรื่องเพื่อจะนำไปดำเนินการต่อไปCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต