ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันมหิตลาธิเบศร เรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Non-Technical Skills Training ครั้งที่ 1 (NTS1) บรรยายโดย วิทยากรพิเศษ กัปตันนายแพทย์ก...

: 14 พ.ค. 67     : แพทยสภา


สถาบันมหิตลาธิเบศร
เรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Non-Technical Skills Training
ครั้งที่ 1 (NTS1) 
บรรยายโดย วิทยากรพิเศษ กัปตันนายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม 
และคณะ
......................

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Non-Technical Skills : เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดข้อผิดพลาดในการรักษาพยาบาลที่ประยุกต์มาจาก “การบิน”
---------------
อบรมในวันพุธที่ 26 และวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
เริ่มเรียนเวลา 8.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
.
ท่านที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่

https://forms.gle/yaSFNCoxQUbSxBZ66

 

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
โอนเข้าบัญชี “สถาบันมหิตลาธิเบศร”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน
เลขที่ 319-299594-9 
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันมหิตลาธิเบศร 
โทร.02-591-0046 หรือโทร. 081-090-9000 
FB: สถาบันมหิตลาธิเบศร
ปิดรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2567

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต