เรียนเชิญแพทย์แสดงความจำนง Vote เลือกตั้ง Online กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2568 - 2570 (เริ่ม วันที่ 4 มิถุนายน 2567)...

: 28 พ.ค. 67     : แพทยสภา


เรียนเชิญแพทย์แสดงความจำนง
Vote เลือกตั้ง Online
กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2568 - 2570
...............

เริ่ม วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.

ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น.

สมาชิกที่ยังไม่มี Pin Code ลงทะเบียนได้ที่

คลิก MD eService

และสามารถแสดงความจำนงได้ที่

https://allregist.com/evote/register/?loginID=f5dc46de733c8c9781d30b7718e92fab

หรือ Scan Qr Code เพื่อแสดงความจำนง


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทร 02-5901887 , 099-4984509  

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต