คณาจารย์จาก College of Medicine, University of Northern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าพบผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ...

: 27 พ.ค. 67     : แพทยสภา


คณาจารย์จาก College of Medicine, University of Northern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
เข้าพบผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
................


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 ห้องประชุม 1 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์จาก College of Medicine, University of Northern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าพบผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ รศ.นายแพทย์โยธิน เบญจวัง อนุกรรมการ

โดยผู้แทนจาก College of Medicine, University of Northern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

1. Dr. Pablo R. Quedado Dean, College of Medicine

2. Dr. Dominetta S. Gonzalo, MD Vice Dean, College of Medicine

3. Mr. Rolando B. Navarro Vice President for Academic Affairs

4. Dr. Albert R. Tajero Vice President for Finance & Administration

5. Dr. Irwina M. Lazo Chair for Curriculum Instruction

6. Dr. Milankumar M. Bhayani International Coordinator

7. Dr. Utsav Nagar International Coordinatorเนื่องจากสถาบันได้ยื่นขอให้รับรองหลักสูตรจึงขอเข้าพบคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในการรับรองมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต