ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567...

: 04 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 12  
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

.................................คลิกที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัคร ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 12

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://ammnida.com/

 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต