ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี...

: 03 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
.............
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมด้วยผู้บริหารแพทยสภา ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

คำอาเศียรวาท ถวายพระพร

สามมิถุนา เวียนมา บรรจบ
วันพระราชสมภพ พระนางเจ้า สตรีสยาม
สุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ ระบือนาม
ทั่วเขตคาม แซ่ซ้อง ถวายพระพร
แพทย์สภา น้อมจิต ประดิษฐ์ถ้อย
เป็นร้อยกรอง เรียงร้อย ร่วมฉลอง
ขอพระองค์ พระชนม์ชื่น รื่นสมปอง
สิ่งประสงค์ องค์เทพสนอง ด้วยบารมี เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา ในนามคณะกรรมการและสมาชิกวิชาชีพแพทย์ทุกคน
......................
ผู้ประพันธ์ : นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส
คลิปวีดีโอจาก สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

คลิปวีดีโอแพทยสภาร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 2567Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต