ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง...

: 05 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
รื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
................
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณศุภวัฒน์ โทร.02-590-1888

 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต