รายงานความก้าวหน้าในการจัดสรรทุนวิจัย

: 09 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


รายงานความก้าวหน้าในการจัดสรรทุนวิจัย
...................


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ศ. นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช และนายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการวิจัย เป็นผู้แทนของ ศ. เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการวิจัย และ ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างภารกิจเดินทางไปประชุมวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบ พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ผู้มอบเงินทุนวิจัยให้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย (กองทุนพลตำรวนเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์) เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดสรรทุนวิจัย ในรอบการดำเนินงาน พ.ศ.2562 – 2566 ตลอดจนผลสำเร็จของงานวิจัยจากกองทุนดังกล่าว ณ. โรงพยาบาลเจตนิน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งท่านยินดีพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของศูนย์ส่งเสริมการวิจัย แพทยสภา และยินดีสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อวงการแพทย์

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต