ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายทางด้านนิติเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำโรงพยาบาลและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2567...

: 18 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายทางด้านนิติเวชศาสตร์
สำหรับแพทย์ประจำโรงพยาบาลและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ประจำปี 2567
..................ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายทางด้านนิติเวชศาสตร์

สำหรับแพทย์ประจำโรงพยาบาลและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานฯ แพทยสภา เครือข่ายที่ 1 และโรงพยาบาลร่วมสอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตลอดจนโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.

`รูปแบบ ONLINE ผ่านระบบ Zoom Meetings`

*โดย อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล*

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวกิติยา ภมรคล

โทร.0 2419 6457 / 081 494 0249

E-mail: nengkitiya@gmail.com

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โดย scan QR code แบบตอบรับด้านล่างหรือ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.sieduit.org/education/forensic-medicine-lectures-2024/

`หมายเหตุ :` โรงพยาบาลอื่น ๆ นอกเหนือจากเครือข่ายศิริราช จะได้รับโควต้าหลังจากจัดสรรให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายแล้ว _โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประสานติดต่อท่านกลับไป

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต