แพทยสภาเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

: 25 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง
....................เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567  เวลา 13.00 น. นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ พล.อ.ท. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รศ. (พิเศษ) นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา นพ. ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา  นิติกร และเจ้าหน้าที่แพทยสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครโดยทางคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปกครอง พร้อมเข้ารับฟังการนั่งพิจารณาคดีของศาลปกครอง เยี่ยมชมห้องศาลปกครองอิเล็คทรอนิกส์ (e-Admincourt) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง และหอสมุดกฎหมายมหาชนโดยวิทยากรและทีมงานจากศาลปกครอง ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ และเข้าใจในกระบวนการพิจารณาคดีทางปกครองเป็นอย่างมาก ซึ่งจะนำองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต