อบรมหลักสูตร Basic Non-Technical Skills Training (NTS1) #NTS1 : เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดข้อผิดพลาดในการรักษาพยาบาลที่ประยุกต์มาจาก “การบิน”...

: 27 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


อบรมหลักสูตร Basic Non-Technical Skills Training (NTS1) #NTS1 : เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และลดข้อผิดพลาดในการรักษาพยาบาลที่ประยุกต์มาจาก “การบิน”
.............


เมื่อวันที่ 26 – 27  มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมหิตลิเบศร เปิดอบรมหลักสูตร Basic Non-Technical Skills Training (NTS1) #NTS1 : เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดข้อผิดพลาดในการรักษาพยาบาลที่ประยุกต์มาจาก “การบิน”

 

โดยพลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร เป็นประธานการเปิดอบรมหลักสูตร โดยมีวิทยากร กัปตัน นายแพทย์กรพรหม แสงอร่ามและคณะ  เมื่อจบหลักสูตร ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรีเผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการมอบใบประกาศฯ ทั้งนี้มีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์  เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต