ครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม

: 26 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


ครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม

.....................เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 พล.อ.ท. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แพทยสภาเข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ "สภาเภสัชกรรม" ครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม และกรรมการสภาเภสัชกรรมให้การต้อนรับ ณ สภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

แพทยสภาขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต