ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔ “Strong Community for Healthy Sexuality ชุมชนเข้มแข็ง สร้างสุขภาวะทางเพศ”...

: 08 ก.ค. 67     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔

“Strong Community for Healthy Sexuality
ชุมชนเข้มแข็ง สร้างสุขภาวะทางเพศ”
.....................
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่

https://conference.teenpath.net/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://teenpath.net/conference
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต