ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...

: 08 ก.ค. 67     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 4
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
..................


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg-Flnokv1IHFKMQBQUuDN5bjK3GaslCCwiq5QSD5oE1B5Bg/viewform?pli=1Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต