ขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภา จ. ยะลา – สงขลา และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน เยี่ยมเยียนสมาชิกแพทยสภา จ. ยะลา – สงขลา ในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561...

: 23 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภา จ. ยะลา – สงขลา และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน แพทยสภาสัญจร เยี่ยมเยียนสมาชิกแพทยสภา จ. ยะลา – สงขลา ในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561

กำหนดการเยี่ยมเยียนสมาชิกแพทยสภา จ. ยะลา – สงขลา ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

13.30 - 16.30 น.
- ประชุมและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่โรงพยาบาลเบตงโดยเชิญแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมประชุม


วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
10.30 – 12.00 น.
- คณะเยี่ยมชม และพบสมาชิกที่ โรงพยาบาลสะเดา


วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
09.30 - 10.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับในการเปิดโครงการ “แพทยสภาพบประชาชน” ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
10.30 - 12.00 น.
- มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่พิการ
- มอบอุปกรณ์การเรียนและเสริมทักษะแก่นักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่
13.30 – 16.30 น.
- ประชุมและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่โดยเชิญแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมประชุม