แพทยสภาเชิญชวนสมาชิกอัพเดทข้อมูลเพื่อติดตามข่าวสารแพทยสภา

: 24 ส.ค. 61     : แพทยสภา


แพทยสภา เชิญชวนสมาชิกทั้ง 60,000 ท่านที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ โดยท่านสามารถ update ข้อมูลตนเอง เพื่อยืนยัน Active member ในการสื่อสาร ส่งข่าว วิชาการ กิจกรรม และแจ้งเตือน กฎหมายข้อบังคับใหม่ๆ โดยสามารถคลิกไปที่ https://tmc.in.th/UpdateContact หรือ ttp://www.tmc.or.th/updatecontact

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-590-1887 ฝ่ายนโยบายและแผน แพทยสภา