9 ต.ค. แพทยสภาจัดงานครบรอบ 50 ปี ภายใต้แนวคิด "Trust" แพทยสภา ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แพทย์กับประชาชน...

: 18 ก.ย. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติให้จัดงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “Trust” แพทยสภา ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แพทย์กับประชาชน

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ในวาระสำคัญครบรอบ 50 ปีแพทยสภา จึงมีการจัดกิจกรรม และนิทรรศการ 7 โครงการที่ทางแพทยสภาได้นำเสนอกับประชาชนเพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของแพทย์ อาทิ การ์ตูนด็อกเตอร์ซีรีส์ 12 ตอน ซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของแพทยสภาไปแล้ว 7 ตอน และเป็นที่สนใจของแพทย์และประชาชนเป็นจำนวนมาก การ์ตูนด็อกเตอร์ซีรีส์เป็นเรื่องราวที่แพทยสภาต้องการสื่อให้สังคมเข้าใจการทำงานของแพทย์รวมถึงข้อเท็จจริงของโรคต่าง ๆ ที่ประชาชนอาจยังไม่ทราบ จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนติดตามการ์ตูนด็อกเตอร์ซีรีส์ที่ได้มีการเผยแพร่ทั้งทางเฟซบุ๊ก และOokbee นอกจากนี้ยังมีโครงการหมอชวนวิ่ง ซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2561 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสุขภาพทั้งกายใจของประชาชน จึงได้มีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขและสุขภาพที่ดีมากที่สุด ในงานนี้แพทยสภาจึงได้มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมทั้ง 7 โครงการของแพทยสภาในโอกาสครบรอบ 50 ปีนี้ด้วย ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงนิสิตนักศึกษาแพทย์ ร่วมงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โดยแพทย์และนิสิตนักศึกษาแพทย์ จะได้เห็นแบบอย่างของแพทย์ดีเด่นและแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา ที่ได้อุทิศตนและเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ และเห็นคุณค่าของการทำงานของแพทย์ที่มีจิตสาธารณะ รวมทั้งแพทย์ต้นแบบที่คิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ เพื่อประชาชนจะได้รับการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย