ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562...

: 25 ก.ย. 61     : ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศประชาสัมพันธ์สถาบันฝึกอบรมรับแพทย์ฝึกหัดเพิ่มเติม
สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดขอรับแพทย์ฝึกหัดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา แจ้งรับแพทย์ฝึกหัดเพิ่มจาก 12 ตำแหน่ง เป็น 24 ตำแหน่ง
  2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา แจ้งรับแพทย์ฝึกหัด จำนวน 2 ตำแหน่ง
  3. สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แจ้งขอรับแพทย์ฝึกหัด จำนวน 8 ตำแหน่ง [อัพเดท 08/10/2561]

  4. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดที่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านขั้นตอนที่ 1และ2 ในกรณีที่สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และรอผลสอบขั้นตอนที่ 2 อนุโลมให้ยื่นใบสมัครได้ เมื่อผลสอบออกมาแล้วนำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์ [อัพเดท 22/10/2561]