กำหนดการงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องประชุมพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ...

: 19 ก.ย. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา