แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาท่านใหม่

: 12 ต.ค. 61     : แพทยสภา


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 วลา 13.30 น ชั้น 2 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 10/2561 คณะกรรมการแพทยสภา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาท่านใหม่ ได้แก่

ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ท.นพ.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ท.นพ.พรชัย แย้มกลิ่น และ

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ท.นพ. ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์