คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้จัดส่งเอกสาร และบัตรเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562–2564 ไปให้ท่านตามที่อยู่ในฐานข้อมูลแพทยสภา หากท่านยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สามารถแจ้ง...

: 06 ธ.ค. 61     : คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ


เรียน สมาชิกแพทยสภาทุกท่าน 

ขณะนี้อนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้จัดส่งเอกสาร และบัตรเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562–2564 ไปให้ท่านตามที่อยู่ในฐานข้อมูลแพทยสภา หากท่านยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สามารถแจ้งความจำนงขอใบแทน โดยดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตร MDCARD  ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. เขียนระบุในสำเนาว่า ขอใบแทนบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 
  3. แจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง และโทรศัพท์มือถือในการติดต่อ
  4. Fax  เอกสารมาที่ 02-5901883 หรือทาง E-mail : tmc@tmc.or.th

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02- 5901887 ,091-1930906