ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และ รศ. แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ หนึ่ง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมวิชาชีพแพทย์ ของ ASEAN ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์...

: 07 พ.ย 61     : แพทยสภา


ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และ รศ. แพทย์หญิงประสบศรี  อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ หนึ่ง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมวิชาชีพแพทย์ ของ ASEAN

ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561