รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ได้รับเชิญ จาก Shanghai Jiao Tong University ในฐานะ ผู้แทนจากแพทยสภา กล่าว Greeting Speech ใน Opening Remark...

: 20 พ.ย 61     : แพทยสภา


เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ได้รับเชิญ จาก Shanghai Jiao Tong University ในฐานะ ผู้แทนจากแพทยสภา กล่าว Greeting Speech ใน Opening Remark หัวข้อ One Belt One Road : China Hospital Development and Management ในการประชุม The 6th International Conference of China Hospital Development and Health Reform ที่ เมือง Shanghai ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน