นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ผู้แทนแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนจาก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในกรณีที่มีการกล่าวหาสูตินรีแพทย์ ที่จังหวัดนครสวรรค์...

: 23 พ.ย 61     : แพทยสภา


วันนี้ (23 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ผู้แทนแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนจาก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในกรณีที่มีการกล่าวหาสูตินรีแพทย์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ กระทำอนาจารต่อผู้ป่วยในขณะตรวจ ซึ่งแพทยสภาจะดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมของแพทย์ท่านดังกล่าว ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยแพทยสภาจะให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีและเคารพในสิทธิของทั้งสองฝ่ายและจะนำเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาในเดือนหน้า โดยจะส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้แพทยสภามีความเป็นห่วงผู้ป่วยที่จะเข้ารับการตรวจทางด้านสูตินรีแพทย์และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการตรวจรักษาจากสูตินรีแพทย์ ดังนั้นแพทยสภาจะต้องรีบดำเนินการส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการจริยธรรมโดยเร็วที่สุด และคาดว่าจะเชิญแพทย์ผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำภายในเดือนธันวาคม เพื่อความจริงจะได้ปรากฏต่อสาธารณชน