คณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong University, P.R.China เข้าพบแพทยสภา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์...

: 21 ธ.ค. 61     : แพทยสภา


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong University, P.R.China เข้าพบแพทยสภาเพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ดังนี้

1. Prof. Chang Xiaofeng, Dean of Hospital of Stomatology, Xi'an Jiaotong University, President of Shaanxi medical doctor association-- oral physicians branch

2. Mr. Zhang Hua, Dean Assistant of School of Internatinal Education; Director of Admission Office at School of International Education.

3. Mr. Lu Qi, Staff, Admission Office at School of International Education

โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และนายแพทย์โยธิน เบญจวัง อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ให้การต้อนรับ