แพทยสภาจับมือเครือข่ายแนะแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เตือนประชาชนตรวจสอบพื้นที่และปรับตัวในระยะฉุกเฉินให้เหมาะสม...

: 17 ม.ค. 62     : แพทยสภา

Attachment


: PM2-5_170119