พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล...

: 10 มิ.ย. 62     : แพทยสภา


วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. แพทยสภา นำโดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ กรรมการแพทยสภา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กรรมการแพทยสภา พร้อมด้วย แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร พฤกษานานนท์ และ เจ้าหน้าที่แพทยสภา เข้าร่วมพิธีสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย