ผู้แทนแพทยสภาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioner)...

: 29 ต.ค. 62     : แพทยสภา


รศ.พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ผู้แทนแพทยสภาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioner) ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์