ประกาศแพทยสภา เรื่อง การใช้ยาฉีด ไดโคลฟีแนค (Diclofenac)

: 21 ม.ค. 63     : แพทยสภาCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต