แพทยสภาจะทำการจำลองการเลือกตั้ง เพื่อรองรับระบบเลือกตั้ง Online แพทย์ที่มี Pin Code แล้ว ร่วม Vote สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 จังหวัด...

: 28 ม.ค. 63     : แพทยสภา


แพทยสภาจะทำการจำลองการเลือกตั้ง เพื่อรองรับระบบเลือกตั้ง Online
แพทย์ที่มี Pin Code แล้ว ร่วม Vote สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 จังหวัด

  

แพทยสภาจะทำการจำลองการเลือกตั้ง เพื่อรองรับระบบเลือกตั้ง Online
แพทย์ที่มี Pin Code แล้ว ร่วม Vote สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 จังหวัด

 

ร่วมสนุกชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ

 

วิธีร่วมกิจกรรม

1. แพทย์ลงทะเบียน Pin Code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงทะเบียน Pin Code ได้ที่นี่

หรือ คลิก Link ด้านล่างค่ะ

https://doctor.tmc.or.th/

 

2. แพทย์ลงทะเบียนแสดงความจำนง Vote ภายในวันที่ 27 ม.ค. – 23 ก.พ. 2563ลงทะเบียนแสดงความจำนง Vote ได้ที่นี่

หรือ คลิก Link ด้านล่างค่ะ

https://allregist.com/evote/register/?loginID=4c0d13d3ad6cc317017872e51d01b238

 

3. แพทย์ร่วม Vote ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563ร่วม Vote ได้ที่นี่

https://allregist.com/login/4c0d13d3ad6cc317017872e51d01b238

 

4. แพทย์ร่วมโหวตและปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

5. ประกาศผล วันที่ 12 มี.ค. 2563 ผ่านช่องทาง Website และ Facebook แพทยสภา

6. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า