ประกาศแพทยสภาจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อเสนอแนะสำหรับเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญบริเวณศูนย์การค้าและพื้นที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา...

: 14 ก.พ. 63     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภาจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ข้อเสนอแนะสำหรับเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญบริเวณศูนย์การค้า และพื้นที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา