ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ...

: 13 เม.ย. 63     : แพทยสภา
นายแพทย์ธรธวัช วุฒธนานนท์ สมาชิกแพทยสภา ผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการเลือกตั้งออนไลน์ของแพทยสภา ร่วมโหวตสถานที่น่าท่องเที่ยว 5 จังหวัดในประเทศไทย เป็น 1ใน 10 ของผู้ที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับภายในประเทศของสายการบินไทยสไมล์ มารับรางวัลที่แพทยสภา เมื่อวันก่อน