ประกาศ การตรวจผู้ป่วยรายยาว (Long Case Examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ...

: 15 เม.ย. 63     : แพทยสภา
สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgRdE2_XEye9IN2J8g_-wBcrXNMV86IxvU24gwSiU0JPbkWQ/viewform