11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"...

: 01 พ.ค. 63     : แพทยสภา


11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา
เรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex
 สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code หรือ Link ด้านล่างค่ะhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR4BiQlsimLlP5V4ERUgqaHsdJEqalrhdCIjbgUA4tCP2RjQ/viewform