ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ...

: 08 พ.ค. 63     : แพทยสภา
นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี สมาชิกแพทยสภา ผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการเลือกตั้งออนไลน์ของแพทยสภา ร่วมโหวตสถานที่น่าท่องเที่ยว 5 จังหวัดในประเทศไทย มารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับภายในประเทศของสายการบินไทยสไมล์ ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา  เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563