ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ...

: 18 พ.ค. 63     : แพทยสภา
นายแพทย์ปิยะ อรุณรักถาวร สมาชิกแพทยสภา ผู้โชคดีท่านที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการเลือกตั้งออนไลน์ของแพทยสภา ร่วมโหวตสถานที่น่าท่องเที่ยว 5 จังหวัดในประเทศไทย มารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับภายในประเทศของสายการบินไทยสไมล์ ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563