แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศ.นพ.อมร นนทสุต อดีตนายกแพทยสภา...

: 09 มิ.ย. 63     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศ.นพ.อมร นนทสุต อดีตนายกแพทยสภาแพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศ.นพ.อมร นนทสุต อดีตนายกแพทยสภา โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม.