แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่ง...

: 09 มิ.ย. 63     : แพทยสภา


วันนี้ (วันอังคารที่ 9 มิ.ย.2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภามีการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่ง ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกัน ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สองของทุก สองเดือน